För att stärka konkurrenskraften i Norge har styrelsen för Inission Norge AS beslutat och fusionera Noca AS in i Simpro AS.

All serieproduktion flyttas från Trondheim till fabriken i Lökken Verk. Samtidig etableras ett teknikcenter i Trondheim. Samlokaliseringen av produktionsresurserna innebär ingen personalreduktion. Alla medarbetare kommer att erbjudas anställning i det sammanslagna bolaget.

Fabriken på Lökken Verk skall moderniseras, utökas och lyftas mot industri 4.0. Kompetens och teknologi från fabriken i Trondheim överförs till Lökken Verk.

Teknikcentret som etableras i Trondheim ska stärka marknadspositionen och kommer att bemannas genom intern rekrytering. Teknikcentret ska erbjuda kunder hjälp med att korta ner tiden från idé till färdig volymleverans, med andra ord säkerställa att teknologi från teknologihuvudstaden Trondheim snabbare kommer från ritbordet ut på marknaden.

– Vår norska verksamhet växer och för att nu ta sig an nästa steg av tillväxt har styrelsen beslutat att samlokalisera serieproduktionen till Lökken. Samtidigt renodlar vi vår verksamhet i Trondheim till ett teknikcenter för prototyper och kundnära tjänster. Vi kommer därigenom att samla kompetens och resurser i Lökken och i Trondheim för att bli tydligare och vassare mot marknaden och våra kunder. En framtid med högt teknikinnehåll och mycket automation kommer att kräva stora investeringar i utrustning och kompetens. Då underlättar renodling och fokusering, säger Fredrik Berghel, koncernchef Inission AB och styrelseordförande i Inission Norge AS – holdingbolag till Simpro/Noca.

Om Inission Norge AS
Inission Norge AS består av Simpro AS på Lökken Verk och Noca AS i Trondheim. 2018 omsatte Noca och Simpro tillsammans 170 MNOK med ett resultat efter finansnetto om 6,1 MNOK. Inission Norges affärsidé är kontraktstillverkning inom avancerad elektronik och bolaget har referenskunder i offshore, försvar, medtech och industri. Inission Norges kunder återfinns inom hela spektret från lokala aktörer till multinationella koncerner. Gemensamt är att alla är världsledande inom sina respektive områden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Dragset, VD Inission Norge AS
[email protected]
+47 901 62 348

Fredrik Berghel, Koncernchef Inission AB
[email protected]
+46 732 02 22 10

www.simpro.no
www.inission.com

 

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl 12:15 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad