Efter många lyckosamma år på Inission kommer nuvarande Ekonomichef Elisabeth Wikman att påbörja sin pensionering.  I samband med detta har Inission AB rekryterat Stefan Westberg som ny Ekonomichef.

-Det är med stor glädje som jag kan presentera Stefan som ny Ekonomichef för Inission. Stefan har en gedigen erfarenhet som Ekonomichef och vi ser verkligen fram emot att Stefan kommer att vidareutveckla och stärka Inission ytterligare inom ekonomi och finansområdet, säger Björn Lifvergren, VD Inission.

Stefan kommer närmast från RZ ZamPart AB och kommer att påbörja sin anställning under november. Stefan kommer att ingå i ledningsgruppen.

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, VD Inission AB
[email protected]
+46 703 22 63 23

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.