Stapeldiagramet visar fördelningen av var förhandsregistreringarna kommer ifrån.

Det kommer bli en intressant höst när inissions innovationstävling går in i sitt slutskede. Tävlingen stängs måndagen den 9 september och dagen efter börjar arbetet med att ranka alla inkomna bidrag. Tre finalister kommer sedan att utses. Dessa kommer att få delta på Evertiq konvention TEC 2013 den 25-26 september där de kommer att få presentera sin innovation inför vår jury.

Sedan tävlingen utannonserades har hittills över 150 personer förhandsregistrerat sig till tävlingen. Som kartan nedanför visar så är intresset stort i hela landet. Tillsammans med Evertiq har vi lyft tävlingen till en nationell nivå.

Kartan visar den geografiska spridningen av förhandsregistreringarna. Ju fler anmälningar desto större cirkel. Siffrorna hänvisar till länen i stapeldiagramet ovan.