Styrelsen för Inission AB (”Inission”) har idag utsett tillförordnad VD Fredrik Berghel som VD och Koncernchef. Fredrik Berghel är en av två huvudägare i Inission och har tidigare arbetat som VD för bolaget och återinträder nu i den rollen. Som bolaget tidigare meddelat har Fredrik Berghel fram till den 14:e september varit styrelseordförande. Han utsågs då till tillförordnad VD för Inission och Vice ordförande Olle Hulteberg utsågs till Styrelseordförande.

– Styrelsen är glad att få välkomna Fredrik tillbaka till rollen som VD i Inission. Fredrik har en unik kännedom om Inission och är rutinerad i rollen. Fredrik blir en ledare och viktig utvecklare av Inission när vi nu ska fortsätta vår tillväxtresa framåt, säger Inissions Styrelseordförande Olle Hulteberg.

Lars Wingefors, tredje största aktieägare som äger ca 10% i Inission ser positivt på nyheten.

– Inission är resultatet av ett långt entreprenörskap och att Fredrik nu återgår som VD gläder mig. Att ta rätt dagliga men långsiktiga beslut är avgörande för ett företags framgång. Min förväntan är att han skall kunna öka lönsamhet, minska kapitalbindning samt genom ett ledande kunderbjudande växa organiskt. Detta bör skapa betydande aktieägarvärde över tid, säger Lars Wingefors.

– Det är med stor entusiasm som jag åter tar VD-jobbet. Kortsiktigt kommer jag att fokusera på att få lönsamheten tillbaka till Inission-standard. Vi kan bättre och har en bra struktur för detta, det handlar bara om att realisera den. Långsiktigt är det tillväxt som gäller, både organisk och förvärvsdriven, säger Inissions nya VD Fredrik Berghel.


För mer information kontakta:

Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 732 02 22 10
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad