Det finns många som är duktiga på elektronik. Som levererar högkvalitativa produkter och lösningar, med en lång livstid. Men det som särskiljer Inission är att vi vet varför vi gör det vi gör. Vi har nämligen en tydlig övertygelse om att vår bransch går att förändra och förbättra och att vi hela tiden kan och måste leverera ett ännu större värde till dig som kund.

För att lyckas med det har vi bland annat bestämt oss för att aldrig vara nöjda. Vi har bestämt oss för att ta täten och leda utvecklingen och vi tänker aldrig låta engagemanget sina. Välkommen att upptäcka skillnaden!

 

Konkurrenskraftiga elektronikprodukter

 

Inission är nordens ledande totalleverantör inom elektronik och i över 35 år har vi hjälpt företag att utveckla och tillverka elektronikprodukter av högsta kvalitet. Vad vi idag kan se är att de flesta prioriterar konkurrenskraftiga elektronikprodukter. Detta för att i stort sett alla produktlivscykler blir kortare. Elektronikprodukterna blir allt fler och det ställer högre krav på ständig utveckling och förbättring. Ligger man inte steget före kommer det snabbt en annan produkt som är bättre. Därför måste produktens funktionalitet förbättras samtidigt som priset ska hållas nere.

Parallellt blir kapitalbindningen en utmaning. Pengar blir låsta i sitt lager och går inte att använda till utveckling, förvärv etc. Vi ser också att många av våra kunder har begränsade resurser för utveckling. De har istället valt att prioritera saker som är kritiska för verksamheten och som skapar värde för kunden. Det är kanske en bild du känner igen dig i?

En engagerad och flexibel partner

 

För att lyckas med dessa utmaningar behövs en duktig och flexibel utvecklings- och tillverkningspartner som tidigt har dessa utmaningar i åtanke, oavsett var produkten befinner sig i livscykeln. En partner som tar ansvar för att produkten blir konkurrenskraftig, som lyssnar på dig som kund och hela tiden kommer med konkreta förslag på hur din produkt kan utvecklas och bli än mer konkurrenskraftig.

Tjänster som täcker hela produktlivscykeln

 

Inission har kompetensen och erfarenheten som krävs under hela produktlivscykeln, från utveckling till eftermarknad. Med effektiva processer säkerställer vi att du som kund kan lägga tid och kraft på det det som skapar värde. I vårt totala helhetserbjudande – Innovate, Inception, Inside, Insure, Infinite – tar vi ansvar för att din produkt blir konkurrenskraftig och vi följer dig hela vägen från nya produkter tills att produkten är mogen och går in i avvecklingsfas. Läs mer om våra tjänster här.

Geografisk närhet och hög leveransprecision

 

Geografisk närhet till kunderna är en viktig del av Inissions strategi och vårt ekosystem av fabriker runt om i Norden passar för alla varianter av elektronikproduktion. Närheten gör att vi kan arbeta tätt med våra kunder som partners där vi samverkar för att åstadkomma branschens bästa leveransprecision.

 

Medarbetare i världsklass

 

Vi har berättat om varför vi gör det vi gör, även om vad vi kan erbjuda dig som kund. Men hur gör vi för att ständigt förbättra och utveckla vår egen verksamhet till en nivå där vi kan möta dina behov i alla avseenden?

Till vår hjälp har vi Inspirit som är vår guide för förenkla och förbättra alla processer, både i produktion och administration, och skapa en företagskultur där alla är engagerade och vill vara med. På så vis stärker vi vår konkurrenskraft och får de nöjdaste kunderna. I grunden är Inspirit baserad på LEAN och våra värderingar. Läs mer om Inspirit här.

Vi älskar utmaningar

 

Som vi nämnt tidigare har vi lång erfarenhet av nära samarbeten inom en rad olika branscher och vi finns där du minst anar det. Till exempel i diagnossystem för fordon, medicinteknik, övervakningssystem, i flygplan, båtar, tåg och skogsmaskiner.

Många av Nordens kända industriföretag återfinns i vår portfölj, men också många mindre och innovativa företag som ser elektronik och Inission som en möjliggörare. De är krävande uppdragsgivare som utmanar vårt kunnande och vår erfarenhet för varje nytt uppdrag. Vill du läsa mer om våra kunder och hur vi hjälpt dem klicka här.

För mer information om hur vi kan hjälpa just dig, kontakta våra säljare. Här hittar du kontaktuppgifterna du behöver.

Varmt välkommen till Inission.