I nuläget kan det vara svårt att komma fram via våra direktnummer. Vi hoppas att felet ska åtgärdas så snart som möjligt. Under tiden rekommenderar vi er att använda våra mobilnummer.