En MY200DX.

Inission Munkfors har under drygt ett års tid gjort flera investeringar för att höja effektiviteten och underlätta vissa moment i produktionen. Till att börja med köptes två nya ytmonteringsmaskiner in, en MY200DX och en MY200SX. Med ytmonteringsmaskinerna monteras ca 90-95% av alla komponenter. Resten handmonteras.

– De nya ytmonteringsmaskinerna har fungerat över förväntan. Tidigare hade vi två maskiner som arbetade ihop, nu har vi tre plus en för prototyper och mindre jobb. Det har gett oss högre kapacitet och möjlighet att ta emot mer jobb, berättar Inission Munkfors produktionstekniker Jan-Olof Håkansson.

I produktionshallen finns också en ny röntgen, en Dage Quadra 3. Röntgen används t. ex. för att kontrollera lödytor som är dolda under komponenter. Skillnaden mot den förra röntgenmaskinen är att vinkeln på ”kameran” går att justera mer vilket underlättar kontrollen avsevärt.


En Dage Quadra 3.

Jan-Olof fortsätter:
– Med vår nya röntgen är det ännu lättare att se eventuella felsymptom som kan ske vid lödning. Ett exempel på ett fenomen, som är ganska ovanligt, är ”head in pillow” på BGA-kapslar. Om det mot all förmodan skulle förekomma upptäcker vi det lättare i vår nya röntgenmaskin.


Exempel ej hämtat från Munkforsfabriken. Till vänster ser vi lödytor som smält samman korrekt. Till höger ligger de på varandra i ett s.k. head in pillow.

Sedan en tid tillbaka har Inission Munkfors även en MY700 jetprinter i produktionen. Ett komplement till fabrikens screentryckare. Till skillnad mot screentryckaren behöver jetprintern ingen plåt för att applicera lodpasta vilket gör att uppstarten går snabbare. Det innebär också ett i princip obefintligt ställ. Jetprinterns cykeltid är däremot långsammare än screentryckarens. Med andra ord beror valet av pastaapplicering på hur stort antal kort som ska produceras.


En MY700 jetprinter.

– Nu kan vi kombinera det bästa av två världar eftersom den nya jetprintern kan jobba ihop med screentryckaren. Ibland krävs nämligen extra lodpasta på t. ex. stora komponenter för att säkerställa kvalitén. Att vi kan göra det i jetprintern innebär stora tidsbesparingar. Tidigare var vi tvungna att bättringslöda för hand, avslutar Jan-Olof.


Screentryckaren tillsammans med jetprintern hos Inission Munkfors.

Investeringarna gjorda hos Inission Munkfors har bidragit till en mer effektiv verksamhet samtidigt som det går enklare och snabbare att säkerställa önskad kvalité.

För mer info kontakta:
Jan-Olof Håkansson, Produktionstekniker
0563-540 529
[email protected]