Vi på Inission har hjälpt företag att utveckla och tillverka elektronik- och mekanikprodukter i över 35 år och har lång erfarenhet av nära samarbeten inom en rad branscher. De är krävande uppdragsgivare och utmanar vårt kunnande och vår erfarenhet för varje nytt uppdrag. Vi välkomnar gärna nya utmaningar!

En av Inissions styrkor är att vi lägger mycket kraft och energi på att förstå våra kunder. Vi anpassar vår leverans utifrån deras behov och arbetar ständigt med att förbättra och trimma denna. I sammanhanget är vår leveransprecision helt avgörande. Vår leverans består av flera delar där tillverkningen är den mest omfattande. Men det är genom att kombinera tillverkningen med vår kompetens som vi kan förbättra våra kunders produkter så att tillverkningskostnaden blir så låg som möjligt. Det resulterar i nöjda kunder och ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Inission har över 140 substantiella kunder och många av Norra Europas kända industriföretag återfinns i vår portfölj, men också många mindre och innovativa företag som ser Inission som en möjliggörare.

Inission finns i din vardag. I trafik- och signalsystem för flygplatser, övervakningssystem, testutrustning för säker eldistribution, driv- och styrsystem för fartyg, högpresterande Wi-Fi, säkerhetssystem för fordon, hjälpmedel för funktionshindrade, informationssystem för bussar och tåg, brandlarm, medicinteknik, skogsmaskiner, laserutrustning för kosmetisk kirurgi och mycket mycket mer.

Varför välja Inission?

  • Vi vet varför vi gör det vi gör – för att få de nöjdaste kunderna
  • Vi producerar konkurrenskraftiga elektronik- och mekanikprodukter med tjänster som täcker hela produktlivscykeln
  • Vi har en hel koncerns styrkor och förmågor nära dig
  • Som totalleverantör säkerställer vi att du som kund får tid över till din verksamhet
  • Vi är en flexibel och utvecklingsorienterad partner med branschens bästa leveransprecision
  • Vi har medarbetare i världsklass
  • Vi älskar utmaningar
  • För en hållbar framtid