Olle Hulteberg, Marknadschef och delägare i Inission

För oss småföretagare och entreprenörer är kassaflöde viktigt. Genom bra kassaflöde skapas möjlighet till investeringar och expansion och fler jobb. En av de viktigaste komponenterna för att få till ett bra kassaflöde är att få betalt av sina kunder i rimlig tid. Historiskt har detta varit en av Sveriges stora konkurrensfördelar, att vi har betalat och fått allt betalt på 30 dagar och trots en betydligt mindre monetär bas än många andra europeiska länder har klarat av att ”snurrat runt” pengar så pass snabbt att vi har skapat möjligheter till tillväxt och investeringar på en högre nivå än många andra europeiska länder.

Tyvärr är nog trenden att betalningstiderna blir längre vilket i sin tur genererar mindre investeringar och färre jobb. Utvecklingen är komplex och drivs av många faktorer. En stark drivkraft kommer från de större företagen. Många mindre företag känner sig pressade att i sina affärsrelationer med större kunder acceptera långa betalningstider. Detta ställs ofta som ett icke förhandlingsbart villkor för att få göra affärer. En annan komponent är våra affärsbanker. Dom som tjänar pengar på detta fenomen. Våra affärsbanker har upptäckt ett behov och är inte sena att utforma ett erbjudande som matchar behovet och det kallas factoring. Man belånar helt enkelt sina kundfordringar och får därmed snabbt betalt av sin bank. Självklart tar banken bra betalt för tjänsten men i sammanhanget är avgiften såpass låg att det blir enkelt för företagaren att acceptera långa betalningstider. Efterhand har factoring erbjudandena förbättrats och spridits liksom långa betalningstider sprider sig likt en dominoeffekt. Till slut ska alla låna av varandra. Dom enda riktiga vinnarna i detta dominospel är bankerna eller andra finansiella spelare som tar bra betalt för factoringen. 1,5 – 2 % av fakturabeloppet som avgift för att belåna en faktura är inte ovanligt. Med en snittbelåning på 45 dagar per faktura så blir det en årsränta om mellan 12 – 16 %. Denna typ av ökad finansieringskostnad gör ju även den att företagen får mindre kapital vilket minskar möjligheterna att investera och expandera. Ytterligare en finansiell uppfinning som inte imponerar på oss entreprenörer.

Samtidigt håller ALLA med om att beteendet är dåligt, men trots detta så ökar betalningstiderna. Detta vore en ypperlig chans för våra politiker som hävdar att alla nya jobb ska skapas hos småföretagen. Jag kollade in våra politikers ambitioner och kan bara konstatera att detta varit ett ämne för debatt under många år. Redan 2006 kom det förslag om lagstiftande betalningstider. Tyvärr har det mest stannat vid debatt, det diskuteras bl a om det är justitieministern eller näringsministern som äger frågan. Utredning läggs på utredning och komplicerade remissvar. Nu är ämnet inte hett och då förlorar våra politiker fokus. Nu senast i augusti tog Näringsministern Mikael Damberg krafttag i frågan genom att tillsätta en ny utredning. Jag har ännu inte hört något om framsteg, debatt eller resultat från denna utredning.

I mars 2013 skärptes lagen men tillåter fortfarande undantag. I verkligheten ett slag i luften. Själv tycker jag att lagstiftning inte är bra då det förmodligen bara kommer att leda till ett mer sydeuropeiskt system där kunderna helt enkelt struntar i att betala i tid. Som entreprenör och småföretagare har jag fascinerats över villrådigheten och obeslutsamheten hos våra politiker. Det borde finnas många idéer för att avhjälpa beteendet med långa betalningstider utan att behöva lagstifta. En modell som jag skulle föreslå är osäkra fodringar. Det skulle kunna bli en riktigt stark morot för rimliga betalningsvillkor. Får man in osäkra fodringar i balansräkningen så går de inte längre att belåna, factoring kommer inte att fungera och då kommer det att bli mycket svårare att verkställa långa betalningstider. Systemet skulle bli självsanerande. Ponera att vid 60 dagar så är endast 75% en säker fordran. Vid 90 dagar – 50% och 120 – 25%. Sim-sala-bim. Detta löser nog inte hela problemet men är ett förslag i rätt riktning. Redan idag så tillåter inte regelverket mer än 180 dagar för då blir fordran osäker och går därmed inte att belåna. Därav att inte

Opinionen är som sagt redan på plats. Ingen är stark anhängare av långa betalningstider. Jag vill på detta sätt sätta strålkastarljuset på en stor och utmanade fråga och uppmanar alla (inklusive våra politiker) att ta omtag i frågan och komma med nya och ytterligare förslag för att motverka problemet.

Olle Hulteberg, Marknadschef
[email protected]
mobil +46 707 20 24 44