I samband med förvärvet av Onrox Group meddelade Inission om att omgående starta en förstudie för en eventuell samlokalisering. Nu är förstudien av en samlokalisering av Inissions verksamheter i Öresundsregionen avslutad. Resultatet visar klara ekonomiska vinster med att flytta verksamheten från Sösdala till Malmö och i och med det skapa en slagkraftig enhet. Samlokaliseringen leder bl.a. till bättre resursutnyttjande och möjliggör fortsatt expansion. Något som endast bör ses som positivt av Inissions kunder som kommer så långt det är möjligt involveras i processen så att man samtidigt genomför avsevärda förbättringar. Inission har beslutat att genomföra sammanslagningen med start direkt efter sommaren. Projektet väntas vara avslutat i början av nästa år.

Tidigare:
Inission förvärvar Onrox Group och gör sin största affär någonsin.

Kontaktperson:
Fredrik Berghel, Koncernchef Inission
[email protected]
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2016 kl. 09:00 CET.


Om Inission

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. I juni 2016 förvärvades Onrox Group som består av Onrox Malmö och Onrox Borås samt det danska säljbolaget Onrox ApS. Inission omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North.