I slutet av oktober hölls avslutningsseminariumet i ”Lean Production” (7,5 p) på Karlstads Universitet. Kursen hölls av Dan Carlsson från Chalmers Professional Education, ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola som erbjuder företagsanpassade utbildningar och seminarier. Fredrik Berghel, VD på Inission, blev inbjuden för att berätta om varför Lean blivit en sådan framgångsfaktor hos Inission.
Bland kursdeltagarna fanns bl.a representanter från Vattenfall, BAE Systems Bofors, StoraEnso AB, Munkforssågar, Uddeholm Machining och Effect Management.

Vad är Lean?
Lean är
en ständig och långsiktig förbättringsprocess. Det handlar om att identifiera och eliminera aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Man ska jobba smartare, inte hårdare. Vara flexibel och ha en överblick och förståelse för produktionskedjan. Det är också en företagskultur där alla ska känna sig delaktiga och respekterade. Att kunna samarbeta och kommunicera med varandra är en förutsättning. Kraften finns i hela organisationen.

Som vi tidigare nämt har vi sedan länge använt Lean som ett verktyg för att nå våra mål och visioner. Men det tar tid och det krävs tålamod. Något som Fredrik poängterade för lyssnarna under föreläsningen. Det är först på senare år, efter flera år av utbildning och utveckling  bl.a. i samarbete med Produktionslyftet, som vi känt oss både trovärdiga och säkra på att kunna lyfta vårt förbättringsarbete ytterligare några nivåer. Bl.a. har det resulterat i Inspirit, boken som Fredrik på bilden håller i sin hand. Inspirit är Inissions produktionssystem som beskriver våra visioner, mål och utmaningar och hur vi ska nå dem. Tidigare i år lanserade vi också en av våra stora utmaningar externt för att pressa oss ett steg till. 2×2 2017 heter den och är ett femårigt förbättringsprogram som innebär att vi 2017 ska kunna producera dubbelt så mycket, i dubbla hastigheten, med lika många anställda som år 2012. Allt för att få de nöjdaste kunderna.

Under föreläsningen rapporterade Fredrik också om hur vi faktiskt ligger till resultatmässigt, nu när halva tiden gått, och på det stora hela är vi med på banan även om det varierar från fabrik till fabrik. Fredrik berättade också om hur man använder Lean konkret på Inissions fabriker, inte bara i produktion utan även på sälj- och inköpsavdelningarna. Till sist avslutade han med några kommentarer till företag som nyligen börjat implementera Lean som företagskultur:

– Börja med att engagera alla, inklusive ledningen. Helst ska alla inte bara vara med, de ska vilja vara med. Tänk också på att förändringar tar tid så ha tålamod och ge inte upp. Det kan bara bli bättre, just do it!