Inission AB_Delårsrapport Q3 2017.pdf

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2017) i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 160 MSEK (178)
· Rörelseresultatet uppgick till 6,0 MSEK (8,3)
· Resultat efter finansiella poster 4,6 MSEK (8,0)
· Soliditet 18% (27%)
· Vinst per aktie efter skatt 0,70 kr (1,49)*

Nio månader (1 januari – 30 september 2017) i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 525 MSEK (350)
· Rörelseresultatet uppgick till 20,3 MSEK (21,9)
· Resultat efter finansiella poster 16,9 MSEK (21,5)
· Soliditet 18% (27%)
· Vinst per aktie efter skatt 2,82 kr (3,73)*

* Aktiesplit under 2017. Antalet aktier 2016 omräknat för jämförelse.

För mer information kontakta
Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad