Inission blir störste ägare i Incap Cooperation med sikte på en sammanslagning

Efter överenskommelse om finansiering som i dag publiceras av Incap Corporation och den riktade nyemissionen i samband med detta arrangemang, blir Inission AB största aktieägare i Incap. Efter registreringen av de nya aktier som tecknats i den riktade emissionen kommer Inission AB att inneha 28.500.000 aktier i Incap Corporation, vilket motsvarar cirka 26% av det totala aktiekapitalet.

Den övergripande överenskommelser mellan Inission AB och Incap Corporation inbegriper möjligheten till sammanslagning mellan Inission ABs verksamhet och Incap Corporation.  Om optionen används, kommer koncentrationen av Incap och Inission verksamheter att genomföras av att Incap Corporation förvärvar Inission AB dotterbolagsaktier och verksamheter.

För mer information kontakta:
CEO Fredrik Berghel +46 732 022210
MD Olle Hulteberg +46 707 202444