Inission AB (publ) (”Inission”), totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik, meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Avanza Bank till Stockholm Certified Advisers AB. Bytet sker den 20 oktober 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef
+46 707 20 24 44
[email protected]


Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.
Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad