Med ambitionen att leda utvecklingen i branschen framåt lanserar nu Inission Inipedia. Inipedia är en portal med öppet innehåll som kan delas mellan kunder och leverantörer i syfte att förbättra EMS-branschens konkurrenskraft.

I likhet med andra framgångsrika open source projekt, som t.ex Wikipedia, innehåller Inipedia fri information som kan omarbetas och återanvändas (bara man anger källa). Det är Inissions förhoppning att Inipedia ska vara startskottet för en större samverkan och att användarna både vill bidra med nytt innehåll och kvalitetssäkra det befintliga innehållet.

Målgruppen är kontraktstillverkare och dess kunder. Kunderna är beroende av ett öppet och transparent samarbete med sina kontraktstillverkare. Inission har med flera av sina kunder ett djupgående partnerskap och ett samarbete som skapar de bästa lösningarna. Med Inipedia kan alla parter dela information, risker och möjligheter med varandra och på så vis inleda samarbeten som gynnar hela branschen. Inipedias innehåll består av fakta och kunskap vars syfte är att inspirera och vägleda till nya landvinningar. Det är också till för att visa hur samarbeten med kontraktstillverkare på många olika sätt kan bidra till ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Konkret innehåller Inipedia verktyg, metoder, modeller, nyheter och information. Det kan handla om strategiska koncept eller operativa knep, t.ex metoder som är inriktade på att sänka kostnader, öka kvalitet och prestanda eller på andra sätt skapa mervärden. Innehållet är av allmänt intresse men riktar sig speciellt mot kund-leverantörsrelationen mellan OEM-företag och leverantörer. Det är Inissions ambition att innehållet i Inipedia ska vara generellt för EMS-branschen i sin helhet, men det finns delar som är Inission-specifika. Inission står som ansvarig utgivare och ägare av Inipedia.

Vi välkomnar dina åsikter om innehållet i Inipedia, både positiva synpunkter och förbättringsförslag. Använd kontaktformuläret längst ned på varje artikelsida och delge oss dina tankar. Det kommer göra Inipedia ännu bättre.

www.inipedia.se

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission TRIAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 300 MSEK, har ca 190 anställda och är noterat på Nasdaq First North.