Fr. v. Carl Lidén VD Inission Malmö och Patrick Edvardsson Sales Manager Inission Malmö.

Efter en utförlig utvärdering och provproduktion valde VibroSense Dynamics AB Inission Malmö som produktionspartner. Avtalet avser nyckelfärdig produktion av bolagets instrument VibroSense Meter® II samt inköp av material och komponenter.

VibroSense Meter® II är ett instrument som kan användas som stöd för att mäta och gradera tecken på perifera nervskador orsakade av t. ex. diabetes, behandling av cancer med cellgifter eller vibrerande verktyg. Instrumentet innehåller ett antal precisionsdelar som kräver en tillverkare med hög kompetens inom allt ifrån montering och test till inköp och materialstyrning.

– Vi ser Inission Malmö som en strategisk samarbetspartner som redan bidragit med mycket värdefulla råd och förslag på att optimera produktionen av vår nya produkt VibroSense Meter® II. Inission kommer hjälpa oss med sitt stora kunnande och nätverk inom industrialisering och volymproduktion, säger Toni Speidel CTO på VibroSense Dynamics AB.

Väl utvecklade funktioner för kvalitets- och produktionsstyrning samt kvalitetscertifikat såsom ISO 13485, UL och Atex vägde tungt när VibroSense valde Inission som ”Preferred Supplier”.

– Vi ser fram mot ett givande samarbete och är stolta att VibroSense valde Inission Malmö som industrialiserings- och tillverkningspartner av VibroSense Meter® II, säger Carl Lidén VD på Inission Malmö AB.

– Avtalet med Inission som produktionspartner är ett viktigt steg på vår väg att kunna skala upp produktionen till större volymer. Med Inission som tillverkare får vi en möjlighet att internt fokusera ännu mer på att lansera vår nya produkt VibroSense Meter® II inom både befintliga och nya indikationsområden, säger Hans Wallin VD på VibroSense Dynamics AB avslutningsvis.

Om VibroSense Dynamics AB
VibroSense Dynamics AB utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. www.vibrosense.se

För mer information kontakta:
Carl Lidén, Managing Director Inission Malmö AB
+46 709 75 74 25
[email protected]

Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
+46 40 88 026
[email protected]

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North.