Stig Leander, Corporate Purchasing Officer på Inission.

Inission Munkfors har inlett ett samarbete med TTI gällande försörjning av komponenter med hjälp av VMI (Vendor Managed Inventories), eller leverantörsstyrda lager på svenska.

TTI får kontinuerligt tillgång till lagernivåer och prognoser för ett sortiment komponenter. Utifrån den informationen lägger TTI inköpsordrar direkt i Inissions ERP-system och bestämmer på egen hand leveranstid och kvantitet. TTI mäts sedan på omsättningshastighet och leveransprecision som förväntas ligga väldigt nära 100 procent.

Stig Leander, inköpschef för Inissionkoncernen, berättar mer om fördelarna med ett VMI-system:
– Vi spar tid. Särskilt på de billiga komponenterna som behövs i stora volymer. Artiklarna som vi har med inledningsvis står för cirka 3 procent av Inission Munkfors inköpsvärde men nästan 10 procent av antalet orderrader. Eftersom systemen nu utbyter information med varandra automatiskt innebär det ett minimum av manuellt arbete vilket gör att både Inission och TTI sparar en hel del tid på det administrativa arbetet och kan använda den tiden på mer strategiska uppgifter. Vi slipper att lägga mest tid på sånt det är minst pengar i. Andra fördelar med VMI är att vi kan sänka vårt lager. Det påverkar både kapitalbindningen och lagerhållningskostnaderna i en positiv riktning.

VMI-systemet rullar på i Munkforsfabriken och i dagsläget fungerar det helt enligt planen. Ett 100-tal artiklar ingår just nu i systemet men på sikt ska det upp i ett 1000-tal.

– Vi på Inission har en vision om att leda utvecklingen. Och i det ingår det att testa nya saker. Att införa VMI tycker vi är att ligga i framkant och vi har redan inlett diskussioner med andra leverantörer, säger Stig avslutningsvis.

TTI is the world’s leading specialist distributor of passive, connector, electromechanical and discrete components. Due to focusing on this area and a profound experience of 40 years in the business we have gained an outstanding position in the field of product diversity, quality, service and logistics.

www.ttieurope.com


För mer information:
Stig Leander, Corporate Purchasing Officer
[email protected]
+46 70 27 64 861