Inission Tallinn har under sommaren genomfört två stora projekt. Utöver att ha förnyat ISO 9001- och ISO 14001-certifikaten har verksamheten också certifierats enligt ISO 13485. Det innebär att medicinteknisk utrustning nu får tillverkas i fabriken.

– Vi följer vår strategiska plan mot en ökad kundbas och ISO 13485 öppnar dörren till läkemedelssegmentet för oss. Certifieringen bekräftar också för alla våra intressenter den kvalitativa förmåga vi besitter på Inission Tallinn, säger Marina Strik Managing Director på Inission Tallinn OÜ.

Baserat på ökad efterfrågan från våra kunder har Inission Tallinn också satt ytterligare en ny SMT-ytmonteringslina i drift. Det höjer Inissions kapacitet samtidigt som det stärker möjligheten till standardisering mellan bolagen och därmed underlättar för ökad flexibilitet mellan Inissions fabriker.


Den nya Mycronic SMT-ytmonteringslinan och laget bakom installationen.

– Installationen av den nya linan innebär en rad förbättringar. Bl.a produktion av mer komplexa produkter, högre flexibilitet och effektivare hantering av personalresurser. Att vi har lyckats framgångsrikt slutföra två projekt av den här storleken på förhållandevis kort tid är bevis på ett utmärkt lagarbete och jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla mina medarbetare, säger Marina Strik Managing Director Inission Tallinn OÜ.

– Det går bra för vår verksamhet i Tallinn och båda projekten har sin grund i ökade kundbehov. Vi har investerat i både kapacitet och kompetens vilket innebär att verksamheten i Tallinn behöver utöka sin bemanning, säger Björn Lifvergren VD Inission AB. Detta känns jätteroligt. För närvarande är vi drygt 60 personer men kommer under hösten att utöka med ytterligare 10 personer.


För mer information kontakta

Marina Strik, Managing Director Inission Tallinn OÜ
+372 606 44 22
[email protected]

Björn Lifvergren, VD Inission AB
+46 703 22 63 23
[email protected]

 

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 331 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com