Inissions ledning och Mikael Flodell har gemensamt kommit överens om att Mikael ska lämna rollen som CFO för Inission AB, en roll som han förtjänstfullt innehaft sedan januari 2021. Mikael kommer att vara tillgänglig för överlämning. Inissions ledning har därmed inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ny CFO.

– Mikael har dragit ett dragit ett tungt lass och har förutom det löpande lotsat vårt bolag genom en IFRS implementation senaste halvåret, säger Inissions VD Fredrik Berghel.

Under tiden, fram tills att en ny CFO presenteras, kommer Karin Skoglund att vara tillförordnad CFO för Inission.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 732 02 22 10
[email protected]

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2023 kl. 15:30 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings-tjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.

Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad. Org.nr. 556747-1890