Inission Munkfors har på senare tid satsat hårt på att utbilda sina medarbetare att löda och bedöma hållbarhet och kvalité för lödningen enligt den kvalitetsklass som kunden föredrar. Allt för att säkerställa att framtida produktutveckling & kvalitet ska bibehållas i absolut världsklass.

Hos Inission Munkfors har tio medarbetare under en tvåveckorsperiod lärt sig mjuklöda enligt Försvarsstandard FSD. Hälften av dem har klarat behörighetsprövningen för FSD 5115 (hålmontering) och den andra hälften har klarat behörighetsprövningen för FSD 5117 (ytmontering). Utbildningen har gått genom Prodel AB, ett utbildnings- och konsultföretag för elektronik och certifieringar inom lödförbindnings- & kontaktpressningsområdet.

På bilden ovan ser vi våra medarbetare som lärt sig mjuklöda enligt Försvarsstandard FSD. Från vänster: Marielle Tiderman, Jessica Johansson, Rikard Nyman, Emelia Wikström, Timmie Håkansson, Ulrica Sandberg, Gustav Lövstrand och Linn Strandberg. På bilden saknas Jonas Pettersson och Andreas Jansson.

Hos Inission Munkfors har också fem av våra medarbetare genomgått och klarat delproven för IPC-A-610E certifikatet. Detta görs vart tredje år och nu har certifikaten förnyats. Att inneha ett IPC-certifikat innebär att man kan bedöma hållbarhet och kvalité för lödningen enligt den kvalitetsklass som kunden föredrar.

På bilden ovan ser vi våra medarbetare med IPC-A-610E certifikat. Från vänster: Jan-Olof Håkansson, Jonas Haglund, Johan Sandberg och Johan Nilsson. På bilden saknas Johan Örnebrandt.

För dig som vill veta lite mer om bedömning enligt IPC-A-610E
Beroende på användningsområde, förväntad livslängd och slutanvändningsmiljö delas kraven för produkter in i tre klasser.

Klass 1: Konsumentelektronik (allmänna elektroniska produkter). Det huvudsakliga kravet är funktionen och inte nödvändigtvis lång livslängd, tillförlitlighet och kosmetisk fullkomlighet.

Klass 2: Industrielektronik (speciella elektroniska produkter). För produkter som kräver kontinuerlig hög prestanda och lång livslängd. Oavbruten drift är önskvärd men inte kristisk.

Klass 3: Elektronik för militär, flygplan, sjukhus (högpresterande elektroniska produkter). För produkter där kontinuerlig hög prestanda eller prestanda på begäran är kritisk. Stillestånd kan inte tolereras. T.ex. livsuppehållande system och flygkontrollsystem.

I Kurslitteraturen för IPC-A-610E finns många exempel på otillräcklig lödning. Här nedanför listar vi några exempel som det gäller att hålla utkik efter.

Avvätning:

Ett tillstånd där det smälta lodet, som till synes täcker en yta helt, drar sig tillbaka och bildar oregelbundet formade upphöjningar av lod. Dessa åtskiljs av områden som täckts av en tunn lodfilm och där basmetallen eller ytbehandlingen inte är exponerad. Avvätning är inte acceptabelt i någon av kvalitetsklasserna.

Tombstone:

När de små lätta komponenterna löds fast med lodet kan änden på motstående sida resa sig. Tombstoning är inte acceptabelt i någon av kvalitetsklasserna.

Reduktion:

Repor, sprickor och feltryck i ledningsbanorna. För produkter i klass 1 får bredden på ledningsbanan inte vara mer än 30% bruten. I klass 2 och 3 gäller 20%.


För mer information kontakta:

Jan-Olof Håkansson, Produktionstekniker
+ 46 563 540 529
[email protected]

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB ([email protected], +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com