I augusti annonserade Elisabeth Wikman sin pensionering och i samband med det rekryterades Stefan Westberg som ny CFO i Inisson AB. Stefan kommer ursprungligen från Kil, några mil norr om Karlstad, men bor numera på Hammarö med sin fru och två barn.

När upptäckte du intresset för ekonomi?
– Det var under gymnasietiden som jag insåg att jag hade en fallenhet för redovisning. Det motiverade sedan till studier på Karlstads universitet. Efter civilekonomexamen, med inriktning redovisning, rekryterades jag av PwC där jag så småningom också blev auktoriserad revisor.

Stefan arbetade för PwC i elva år till han bytte arbetsgivare och anställdes som CFO/Head of HR av RZ ZamPart AB som ingår i verkstadskoncernen RZ Gruppen. Tiden på RZ ZamPart varade i sex år varefter han sedan anslöt till Inission.

Vad är dina första intryck efter snart fyra veckor på Inission?
– Främst känner jag att det finns ett positivt driv och en stark lagkänsla. Förr spelade jag både fotboll och hockey och det är svårt att slå känslan av att tillsammans med andra åstadkomma något stort. Det är också svårt att undgå hur välorganiserat bolaget är. Det finns smarta standardiserade lösningar både i produktionen och i driften av bolaget.

Vad var det med Inission som lockade dig?
– Jag har vid ett antal tillfällen stött på Fredrik Berghel (Inissions styrelseordförande) under årens lopp. Jag har då fått uppfattningen att Inission är ett välordnat och välstrukturerat företag. Det som sedan fick mig riktigt intresserad var bolagets expansionsmöjligheter och driv att vilja utvecklas i kombination av att det är publikt. En rolig och spännande utmaning.

Vad är dina bästa egenskaper du tar med dig till jobbet?
– Jag har bred kunskap inom ekonomi och är därmed väl insatt i redovisning, kalkylering, besksattning, finansiering samt HR-, management- och ägarfrågor. Som person är jag vetgirig, ambitiös och tålmodig.

Vad har du för intressen vid sidan av jobbet?
– Familjen och idrott i allmänhet. Jag har en ridälskande 7-åring och en hockeytokig 12-åring vars lag jag är, en av fler, ledare för. Så under helgerna är chansen störst att ni träffar på mig i en ishall någonstans i Värmland.

Tack Stefan och lycka till!

Elisabeth Wikman kvarstår bokslutsperioden 2018.

För mer information kontakta:
Stefan Westberg, CFO
[email protected]
+46 701 09 05 35

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor.