Till vänster Fredric Grahn, initiativtagare till Inside och säljchef Inission Stockholm. Till höger Inissions Marknadschef Olle Hulteberg som hälsade alla välkomna och invigde Inception och Inside.

Den 26:e juni invigdes Inside och Inception och tillställningen lockade både befintliga och nya kunder. Efter högtidlig skål och invigning delades besökarna upp i  grupper som fick besöka de olika stationerna. Allt för att visa det substantiella i erbjudandet.

Inception var en självklar station där fabrik i fabriken visades upp av Christian Löfgren, chef för Inception. Inception är en egen organisation som lyder direkt under marknad, detta för att nya projekt inte ska störa den ordinarie produktionen och att projekten ska få rätt prioritet.

Säljchef Fredric Grahn förevisade projektrummet för Inside – tjänsten med fokus på Industrialisering.

En station bemannades med våra partners inom leverantörsledet, bl. a. Pelle Eriksson från Fineline och Anders Strömberg, Sifvert Skruv och Peter Johansson från Arrow.

Niklas Lind som är VD för Inission i Stockholm förevisade fabriken i sin helhet.

Stationen med Olle Hulteberg fokuserade på att visa strukturen och processen bakom Inside och Inception. Inission har produktifierat erbjudandena och därmed etablerat en standard inom modell och metod för hur kunderna ska bemötas och hur leveransen ska se ut. Många gav gillande kommentarer runt detta.

Om Inception
För er som behöver: Snabba prototyper, experter som hjälper er med att lösa tekniska problem och proaktiva förslag på förbättringar.

Inception är en prototypfabrik i fabriken med eget kundteam. Teamet, som jobbar tätt ihop med kundens utvecklingsteam, har hög tillgänglighet och kan snabbt ta fram en optimal prototypserie baserat på kundens krav och önskemål.

För mer information om Inception:
Christian Löfgren, Key Account Manager/Chef Inception
[email protected]
mobil +46 736 33 97 77

Om Inside
För er som behöver: snabba upp tiden från idé till färdig volymleverans, ha full koll på kostnaderna och tidigt säkra effektivitet och kvalitet.

Inside är en kundtjänst som säkerställer att produkten kommer snabbare ut på marknaden, till en kvalité och ett pris som kundens kund är beredd att betala för. Kundens utvecklingsteam jobbar tätt ihop med Inissions specialiserade kundteam, kompletterat med ett nätverk av erfarna experter från leverantörsledet.

För mer information om Inside:
Fredric Grahn, Sales Manager
[email protected]
mobil +46 705 94 11 66