Under en extra bolagsstämma den 15 december 2016 beslutade stämman, i enlighet med Inissions styrelses förslag, om sakutdelning. Det innebär att  att samtliga Inission AB (publ) aktier i Incap Oyj (publ) ska delas ut till aktieägarna i Inission AB (publ). Stämman beslutade också att bemyndiga Inissions styrelse att fatta beslut om avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i Incap Oyj samt att göra eventuella smärre ändringar i stämmans beslut som må krävas av tekniska skäl. Inissions styrelse har beslutat att avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i Incap Oyj ska vara 22 december. Utdelning ska ske omgående efter avstämningsdagen. Styrelsen beslutade att uppdra åt Mangold att genomföra nödvändiga transaktioner.


Viktiga datum i december 2016

20/12 Sista dag att handla Inission AB’s aktier inklusive Incap Oyj-aktier.

21/12 Första dagen att handla aktier exklusive Incap Oyj-aktier.

22/12 Avstämningsdag för att avläsa vilka som är berättigade till sakutdelning.

23/12 Utskick till direktregistrerade aktieägare. Anmälningsperiod för courtagefri försäljning för direktregistrerade aktieägare startar.

27/12 Leverans av Incap Oyj-aktier till förvaltare påbörjas.

28/12 Utskick av avräkningsnotor avseende fraktionsförsäljningar. Leverans av Incap Oyj-aktier till depå.

Pdf-version: Beslut-om-avstamningsdag.pdf

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef
+46 707 20 24 44
[email protected]

Relaterade pressmeddelanden: Kommuniké från den extra bolagsstämman den 15 december 2016 (publicerat 2016-12-16)

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 08:30 CET.


Om Inission AB

Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com