Testutveckling

Testutveckling rekommenderas i utvecklings- och industrialiseringsstadiet. Inission har en testutvecklingsavdelning med flera testingenjörer med lång erfarenhet. LabVIEW, TestStand och Python används för testautomatisering, tillsammans med XJTAG boundary scan för digital testning av PCBA.

Kapabiliteter och skäl till att välja testutveckling

Övergripande uppgifter
Visa
Stäng
 • Testutveckling
 • Justering/kalibrering av produkter
 • Förbättrad felsökning
Fördelar
Visa
Stäng
 • Automatiserat test redo för första produktionsbatch
 • Produktkunskap inför produktionsstart
 • Aktiverad DFT-analys
 • Kvalitén på produktionsdokumentationen genom utveckling av testprocedurer, ritningar med AutoCAD mm.
Kärnkompetenser
Visa
Stäng
 • Automatisering av tester
 • Utlägg av “bed & nails” i AutoCAD
 • Test jigs
 • Dataloggningssystem
 • RF test upp till 13.6 GHz
 • Rådgivning om PCB-layout. Design för test – DFT
 • Anslutning till befintliga system för Product Life Cycle Management – PLM
 • Utfallshantering
Automatisering av test
Visa
Stäng
 • Snabb implementering av faktiska tester
 • Möjliggör ett mer komplett test – testa mer på kortare tid
 • Tidigare upptäckt av möjliga fel
 • Bättre repeterbarhet – testet görs på samma sätt varje gång
 • Enklare, snabbare och bättre rapportering med WATS
Typiska aktiviteter som ett separat projekt
Visa
Stäng
 • Testjigg – Specifikation, design och tillverkning av jigg
 • Test SW – Specifikation, design och utveckling
 • Dokumentation av testinställningar (hårdvara & mjukvara)
 • Förberedelse av testprocedurer
 • Projektledning

Spårbarhetssystem (WATS)

Med testsystemet WATS från Virinco kan vi erbjuda våra kunder spårbarhet på sina produkter. Med hjälp av en WATS-klient kan du som kund komma åt WATS-databasen med kvalitetsdata och serienummerhistorik.

Kontakt

"Ring eller mejla mig om du vill veta mer om Inissions testtjänster."
Kjetil Blokkum
Business Developer