Spårbarhetssystem (WATS)

Med testsystemet WATS från Virinco kan vi erbjuda våra kunder spårbarhet på sina produkter. Med hjälp av en WATS-klient kan du som kund komma åt WATS-databasen med kvalitetsdata och serienummerhistorik.

Om WATS
Visa
Stäng
 • Databassystem som bearbetar testdata
 • Testrapporter, dataanalys och produktionsstatistik
 • Kvalitetsövervakning
 • Redo för TestStand och LabVIEW
 • Integration med ERP
Med WATS kan du
Visa
Stäng
 • Identifiera svagheter, felaktigheter och flaskhalsar
 • Rapportera aktuell BOM, SW, FW etc
 • Vara en del av kundens PLM-system
 • Bidra till kvalitetsuppföljning
 • Visa resursanvändning som ska användas i produktionsplanering
 • Ge spårbarhet

Inission kan länka processkontrolldata och kundsystem för Product Lifecycle Management – PLM.
En typisk produkttidslinje kan se ut så här:

Alla steg kommer att kopplas till produktens serienummer. Rapporter från varje steg kommer att finnas tillgängliga för kunden. Dessutom är det möjligt att plotta värden på testpunkter för alla serienummer med bedömningar av gränser, normalfördelning och annan statistik.

Kontakt

"Ring eller mejla mig om du vill veta mer om Inissions spårbarhetssystem."
Kjetil Blokkum
Business Developer