I maj berättade vi om den pågående uppgraderingen av Inissions verksamhetssystem Inspirit – vårt verktyg för att få de nöjdaste kunderna. Nu, ett halvår senare, är det dags för en uppföljning.

Inspirit är ett verktyg för att utveckla Inissions verksamhet och bygger på lean och våra värderingar. Syftet med Inspirit är att förenkla och förbättra hur vi jobbar och skapa en företagskultur där alla är engagerade och vill vara med. För att sporra oss själva har vi satt ett utmanande men högst realistiskt mål – år 2020 ska vi med lika många anställda som 2015 kunna producera dubbelt så mycket på halva tiden. Inspirit är en strategi för tillväxt, inte en strategi för att skära i kostnader.

Det är Inissions Chief Lean Officier Thomas Åström som är projektledare.

– Vi är mitt i en förändringsresa och sedan maj har vi arbetat med att ytterligare beskriva och utveckla vad Inspirit är. Det har varit mycket energi och engagemang. Jag upplever det som att många känner ett behov av att förändra och förbättra oss.

Vi har satt ihop en grundutbildning på ca 8 timmar med syftet att skapa en gemensam syn på vad Inspirit är. Alla i koncernen ska utbildas och det kommer att ske i tre etapper. Först utbildas koncernledningen, därefter ledningsgruppen på varje fabrik och till sist alla medarbetare. Nu har vi precis genomfört utbildningen med samtliga ledningsgrupper och det glädjer mig att vi fått ett mycket bra mottagande. I slutet av mars 2018 har vi som ambition att alla i koncernen ska vara utbildade.

I projektet har vi också skapat en beskrivning av Inspirit i form av en bok och visualiseringsmaterial som t.ex. en symbol, posters m.m. Materialet definierar vad Inspirit är och hur vi vill att verksamheten ska fungera.

Vad består utbildningen av?
Utbildningen varvar teori med spel och det blir mycket grupp- och diskussionsövningar. Min förhoppning är att alla hittar kopplingar mellan teori och sin egna verksamhet och sedan testar på riktigt. Lärandet kommer när orden fylls med eget innehåll. Då blir nyttan av Inspirit mer uppenbar.

Avslutningsvis vill jag påminna om att Inspirit handlar om att jobba smartare, inte hårdare. Att jobba enligt Inspirit innebär inte mer stress, snarare kommer arbetet upplevas mer lugnt och harmoniskt.

På Inission Borås ser man fram emot förändringsarbetet.

Inission Borås VD Cecilia Carlswärd:

– Det här är något vi vill jättemycket. Nya Inspirit är för oss en plattform som visar vart vi ska. Vet alla vad som gäller går alla till jobbet och strävar efter samma sak. Visserligen har många här arbetat med lean sedan tidigare men nu har vi, i och med Thomas, en person som kommer att fortsätta coacha oss även efter utbildningens slut. En annan stor skillnad är materialet. Det känns mer genomarbetat och har en tydligare pedagogisk linje än förut. Dessutom ligger nu fokuset på att alla i koncernen ska utbildas. Vi kan inte vara en handfull människor som framgångsrikt ska genomföra detta, vi ska alla göra det tillsammans.

Hur tror du Inspirit kommer tas emot?
– Efter första vändan av Inspirit 2012 har vi känt oss fram. Nu vet vi mer och hela verksamheten har kommit mycket längre i den accepterande tanken av att nu gör vi detta. Vi har mognat helt enkelt. Lean har grott inom Inission och nu kan vi ta till oss bättre. Det känns som att konceptet Inspirit är skapat för att passa verksamheten och inte tvärtom.

Uppföljning av Inspirit.pdf
Tidigare artikel om nya Inspirit – länk

För mer information kontakta:
Thomas Åström, Chief Lean Officier
[email protected]
+46 707 98 99 90